FWoA 2018!

Sommaren 2018

Sommaren 2018 sätter Falun Walk of Art färg på dyster mur i samarbete med Diös. Falu kommun, Centrala stadsrum och Magasinet står dock som vanligt bakom projektet som initiativtagare och projektledare.

Falun Walk of Art har alltsedan starten 2010 dykt upp i olika former, denna gång är det åtta ungdomar från estetprogrammet och Ungdomsslussen som med hjälp av den konstnärliga handledaren Aje Thåli dekorerar stadsrummet, nämligen Diös långa mur längst bort på Östra Hamngatan mot korsningen till Nybrogatan.

Läs Dalarnas Tidningar artikel!
Läs Dala-Demokratens artikel!

För mer information om projektet och frågor kontakta:

Aje Thåli, konstnärlig ledare och projektledare
070-555 34 01, a@thali.se

Lasse Westin, Centrala stadsrum
lasse@centralastadsrum.se
072-2271707 023-269 01

Helena Hansson, Falu kommun (näringslivskontoret)
Helena. hansson@falun.se
023-820 38

Sara Hedström, Falu kommun (kultur och fritid)
Sara.m.hedstrom@falun.se
023-879 73

Magdalena Nord Omne, Magasinet
magdalena@magasinetfalun.se
070-302 48 54

Lisa Mossfeldt Scheltdorf, Magasinet
lisa@magasinetfalun.se
0708-76 64 67

Tobias Andersson, Ungdomsslussen
Tobias.andersson@falun.se

Kalle Strand, Ungdomsslussen
Kalle.strand@falun.se

Film från 2016 års Pridetrappa

Film från 2014 års tunnelprojekt