FWoA 2019…

Mer info kommer!

Vi håller just nu på att planera som bäst inför 2019 års Falun Walk of Art, för mer information om projektet och frågor kontakta:

Helena Hansson, Falu kommun (näringslivskontoret)
Helena. hansson@falun.se
023-820 38

Magdalena Nord Omne, Magasinet
magdalena@magasinetfalun.se
070-302 48 54

Lasse Westin, Centrala stadsrum
lasse@centralastadsrum.se
072-2271707 023-269 01

Aje Thåli, konstnärlig ledare och projektledare FWoA 2018
070-555 34 01, a@thali.se

Sommaren 2018 satte Falun Walk of Art färg på dyster mur i samarbete med Diös. Aje Thåli var konstnärlig ledare och ungdomarna som genomförde projektet kom från estetpogrammet på Falu gymnasium och Ungdomsslussen. Falu kommun, Centrala stadsrum och Magasinet stod bakom projektet som initiativtagare och projektledare.

Läs Dalarnas Tidningar artikel!
Läs Dala-Demokratens artikel!

Se Julius Aspmans fina film här!

Film från 2016 års Pridetrappa

Film från 2014 års tunnelprojekt