FWoA!

Pågående...

Förra året förvandlades en av Faluns tråkigaste passager till den färgsprakande Pridetrappan som uppmärksammades långt utanför Faluns gränser (bland annat i Aftonbladet och QX). I år är det röriga ombyggnadsplatser som görs roligare med hjälp av åtta ungdomar (fyra nyanlända och fyra från estetprogrammet på Falu gymnasium) under ledning av konstnären Aje Thåli. När planeringen inför årets upplaga drog igång var det svårt att bestämma var årets utsmyckningar skulle göras på grund av alla ombyggnationer som pågår i stadskärnan. Något som också kommunen fått en hel del klagomål om. Näringslivschef Linda Wallin var därför angelägen om att försöka vända ombyggnationerna till någonting positivt.

– Platsen vi till slut valde är kopplade till att det pågår ett ombyggnadsprojekt runt området kring Faluån. Syftet är att på sikt göra området mer tillgängligt och trevligt och att skapa fler möjligheter till möten, men under tiden som ombyggnationerna pågår kan det upplevas stökigt och bökigt. Och för att balansera detta vill vi försöka göra någonting positivt av det hela. Det var så idén om ombyggnadskonst föddes, berättar Linda Wallin.

Och Patricia Wallin Granhagen på Centrala stadsrum är inne på samma tankar.

– Falu Walk of Art är ett viktigt projekt som CS är mycket glada över att vara en del av sedan många år. Kultur i olika former är viktigt för stadskärnan och att få kulturella inslag som naturliga delar i stadsrummet är fantastiskt. Besökare som kommer till Falun kommer liksom tidigare år att gå ”rakt in” i konsten. Vi ser med spänning fram mot slutresultatet och hoppas att det blir en inspirerande aha-upplevelse, säger Patricia Wallin Granhagen.

Men Falun Walk of Art är mer än ett konstnärligt projekt.

– Gränsöverskridande projekt av det här slaget, när ungdomar från olika bakgrunder tillsammans går in olika typer av kreativa processer, skapar interaktion och delaktighet, och kanske framför allt en känsla av tillhörighet, säger Lasse Westin, Falu kommuns representant i Falun Walk of Art. Genom att ungdomar med olika ursprung och erfarenheter arbetar tillsammans och exponeras för varandras verkligheter, vidgas förhoppningsvis världen något och det blir mångfald på riktigt. De får dessutom chans att sätta sin prägel på staden och göra den till sin, en viktig aspekt för att känna sig ”hemma”.

– Det känns jätteroligt att få vara med i ett sådant här projekt, säger Aje Thåli, från Falun, som till vardags arbetar som bildpedagog på Kunskapsskolan i Borlänge och som drivit flera Skapande skola-projekt runt om i hela Dalarna. Det är en unik chans för ungdomarna att vara med och påverka sin närmiljö kreativt, och lära sig att lösa olika saker, allt blir ju inte alltid som man tänker sig och man måste kunna vara flexibel.
Falun Walk of Art är ett samarbete mellan Falu kommun, Kulturföreningen Magasinet och Centrala stadsrum. Syftet är att medverka till ett mer spännande Falun, men också att öppna ögonen för någonting nytt – både när det gäller uttryck och platser – och sända kreativa signaler till både boende och besökare.

Falun Walk of Art och Svenska kyrkan har tidigare samarbetat i Falun Walk of Art (2014 och 2016).

– Utan Svenska kyrkans bidrag skulle det inte vara möjligt att driva Falun Walk of Art på det här sättet, säger Lisa Mossfeldt från Kulturföreningen Magasinet. Och vi får heller inte glömma Falu rödfärg, en viktig samarbetspartner som även i år är med och stöttar Falun Walk of Art med färg, avslutar Magdalena Nord Omne.

Projektet kommer att dokumenteras av filmaren Göran Thorén/Edit Room, som följer ungdomarna och verkens framväxt under perioden.

Välkommen på pressvisning fredag 21 juli kl 14, samling utanför Ica Supermarket Falan, då finns både handledare och ungdomar på plats för att berätta mer om sitt sommarjobb och slutresultatet (se även facebook.com/falunwalkofart)

För mer information om projektet och frågor kontakta:

Aje Thåli, konstnärlig ledare och projektledare
070-555 34 01, a@thali.se

Se Göran Thoréns/Edit film!

Se Göran Thoréns/Edit Room teaser!

Se Viktor Wallmarks filmtrailer från 2016!

Artikel Dalademokraten
Artikel Dalarnas Tidningar
Artikel Aftonbladet
Artikel QX