FWoA 2018!

18 juni–6 juli

Från pridetrapp och ombyggnadskonst till lång mur som får nytt liv – sommarens Falun Walk of Art sätter färg på dyster mur!

Just nu pågår förberedelserna för fullt för sommarens kreativa projekt i stadsrummet. Och den här gången breddas samarbetet med Ungdomsslussen och Diös. Falu kommun, Centrala stadsrum och Magasinet står dock som vanligt bakom projektet som initiativtagare och projektledare.

Falun Walk of Art har alltsedan starten 2010 dykt upp i olika former. Och i sommar är det åtta ungdomar från estetprogrammet och Ungdomsslussen som med hjälp av den konstnärliga handledaren Aje Thåli, har till uppgift att dekorera stadsrummet.

I år är det Diös långa mur längst bort på Östra Hamngatan mot korsningen till Nybrogatan som ska få nytt liv. Gruppens första uppgift är att tillsammans med Aje Thåli ta fram ett förslag på målning och sedan förankra det med Diös och stadsbyggnadskontoret. Men allra först handlar det om att sätta fart på den kreativa skapandeprocessen genom studiebesök på bland annat Avesta Art och Dalarnas museum.

Falun Walk of Art pågår den 18 juni till den 6 juli. Vecka 25–26 kommer en del av körfältet närmast trottoaren spärras av för målningsarbetet, men det kommer förhoppningsvis inte vara några större problem för framkomligheten under denna relativt korta period. Och den som väntar på något gott…:) Fredag den 6 juli ska det nya konstverket vara klart och ge Falun en ny och uppfräschad look. Så håll utkik!

För mer information om projektet och frågor kontakta:

Aje Thåli, konstnärlig ledare och projektledare
070-555 34 01, a@thali.se

Lasse Westin, Centrala stadsrum
lasse@centralastadsrum.se
072-2271707 023-269 01

Helena Hansson, Falu kommun (näringslivskontoret)
Helena. hansson@falun.se
023-820 38

Sara Hedström, Falu kommun (kultur och fritid)
Sara.m.hedstrom@falun.se
023-879 73

Magdalena Nord Omne, Magasinet
magdalena@magasinetfalun.se
070-302 48 54

Lisa Mossfeldt Scheltdorf, Magasinet
lisa@magasinetfalun.se
0708-76 64 67

Tobias Andersson, Ungdomsslussen
Tobias.andersson@falun.se

Kalle Strand, Ungdomsslussen
Kalle.strand@falun.se

Film från 2016 års Pridetrappa

Film från 2014 års tunnelprojekt