Invigning!

3 oktober 2018

Välkommen till invigningen av Formveckan Dalarna 2018! Och har du inte sett Magasinets uppmärksammade entré från insidan, är det ett perfekt tillfälle.

Kl 18:00 Svensk Forms nye vd Mats Widbom inviger Formveckan tillsammans med Svensk Form Dalarna. Mats Widbom fortsätter därefter att prata om ”Svensk Form igår, idag och imorgon – reflektioner om designområdets utveckling regionalt, nationellt och internationellt”.
18:50 Mingel med med bubbel och tilltugg.
19:20 ”Hur ska formen i Dalarna synliggöras och hur skapar vi mötesplatser?” Panelsamtal där Mats Widbom, Omid Massali (Svensk Form Dalarna), Malin Lagergren (kultur- och bildningschef Landstinget Dalarna) och Lina Sofia Lundin (konstnär och projektledare för Mötesplats CTH Borlänge) diskuterar vad som behöver göras för att höja Dalarnas status som formlän och om behovet av fungerande regionala mötesplatser för form och design. Var finns de, hur kan de användas, vem betalar och vad kan de ge? Vilka nya möjligheter skapar den nya formpolitiken Gestaltad livsmiljö?

Så kom, lyssna och ställ frågor! Kvällen är ett samarrangemang mellan Svensk Form, projektet Arkitektur-form-design Landstinget Dalarna och Magasinet.

Du som är arkitekturintresserad kan läsa mer om Magasinets entrébygge här!

Swecos presentation
Artikel i Archdaily

Mats Widbom, VD Svensk Form