Teaterbar

4 oktober 2019

Kl 18-22 (programstart kl 18.30)

Mamma på scenen – mamman i familjen! Välkommen till en kväll med mat och mingel, föredrag och panelsamtal där vi undersöker familjetematiken och framförallt modersrollen. Vilka familjer och vilka mammor får vi se på scenen? Hur har mammaidealen förändrats över tid?

Föredrag om mammaideal och modersroll (kl 18.30):
Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap, om sociala fenomen och litterära gestaltningar.

Panelsamtal om mamman på scenen med:
Susanne Hellström, skådespelare på Dalateatern som spelar mamman i Pelikanen och tidigare har gjort modersroller ibland annat Tjechovs Måsen och Noréns Natten är dagens mor
Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern
Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap
Ann-Louise Rönestål-Ek, moderator

Musikunderhållning och glimt ur föreställningen Pelikanen.


Fri entré! Insläpp med förbokad biljett 17.45 – 18, insläpp för alla i mån av plats 18-18.30.