Förbud mot alla typer av väskor!

På grund av det försämrade säkerhetsläget hade vi i början av hösten ett möte med kommunpolisen där vi gemensamt diskuterade lämpliga åtgärder. Det resulterade i att vi införde ett förbud mot större väskor under Cabaret.

Den 1 november fattade Polismyndigheten beslut om ett totalt väskförbud på alla större tillståndspliktiga evenemang. Detta innebär för Magasinets del att det från och med nu råder totalt väskförbud på samtliga våra arrangemang och vi kan därmed inte heller hänga in väskor i garderoben.

Förbudet gäller alla sorters väskor, d.v.s. även handväskor och genomskinliga väskor. Undantag görs endast för den som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in.

Och ja, vi fattar att det är bökigt. Vissa av oss vill alltid ha med en handväska! Men vi ber er att respektera detta för att göra det så enkelt och smidigt för alla inblandade.

Mer info finns på polisens hemsida och i den här artikeln i Falukuriren. Samtliga biljettköpare informeras också om väskförbudet via mejl.