Träffa Arkdes!

5 oktober 2018

Kl 10–15

ArkDes kommer till Dalarna och Formveckan, så passa på att träffa Kieran Long, överintendent och Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig för Mötesplatsen. Föreläsningar, samtal, workshop, lokala arkitekturexempel.

Program (moderator Ann-Louise Rönestål Ek)
10:00 Anneli Strömberg, chef för enheten Scen/Dans/Konst vid Landstinget Dalarna hälsar välkommen
10:10 Helena von Bergen berättar om procentsnätverket i Dalarna – samsyn kring vikten av konstnärlig gestaltning vid planeringen av nybyggnation
10:30 Kieran Long, överintendent ArkDes ”Arkitektur och Design i det offentliga rummet i Sverige”, berättar om ArkDes uppdrag genom flera exempel, bland annat arbete med utställningen ”Public Luxury – Arkitektur, design och kampen om det gemensamma”. Föreläsningen sker på engelska (45 minuter), frågestund efter föreläsningen.
11:30 LUNCH (egen lunch)
12:30 Den nya politiken för gestaltad livsmiljö – hur jobba konkret? Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig på ArkDes, berättar och samtalar med arkitekter som visar exempel lokal arkitektur. Medverkande arkitekter: Karin Lundgren, Spacescape, Frida Bengtsson, Marge Arkitekter och Elisabet Bergman, arkitekt och kontorschef Sweco Architects Falun.
13:30 WORKSHOP Linda Kummel
14:00 FIKA
14:20 PANELSAMTAL Arkitektur för alla – Kieran Long, Linda Kummel, Anneli Strömberg, medverkande arkitekter
14:50 Summering och avslut

Dagen är ett samarbete mellan ArkDes, Landstinget Dalarna Scen-Dans-Konst samt projekt Arkitektur-form-design och Magasinet. Till Arkdes hemsida!

Kieran Long, överintendent ArkDes


Fri entré!